Aignheachtaí á lorg – Scéim Teanga Nua

Dréachtscéim á hUllmhú ag Chomhairle Cathrach & Contae Phort Láirge

Tá sé i gceist ag Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge scéim a dhréachtú de réir Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003.

Is é bunchuspóir an Achta ná a chinntiú go mbeidh fáil níos mó ar sheirbhísí poiblí trí Ghaeilge agus go mbeidh siad ar chaighdeán níos airde. Tá aighneachtaí maidir le hullmhú na dréachtscéime á lorg ag Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge ó aon pháirtithe leasmhara.

Ba chóir aighneachtaí a sheoladh chuig:  gaeilge@waterfordcouncil.ie nó Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge, Halla na Cathrach, An Meall, Port Láirge, roimh 5.00 i.n. ar an gCéadaoin, 28 Feabhra 2018.

Is féidir go mbeidh fáil go poiblí ar aighneachtaí ar www.waterfordcouncil.ie

About Conan Power

A news blog with all the latest items of interest from Waterford City & County Council, Ireland.
This entry was posted in Council News, Give Us Your Opinion!. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.