Aignheachtaí á lorg – Scéim Teanga Nua

Dréachtscéim á hUllmhú ag Chomhairle Cathrach & Contae Phort Láirge

Tá sé i gceist ag Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge scéim a dhréachtú de réir Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003.

Is é bunchuspóir an Achta ná a chinntiú go mbeidh fáil níos mó ar sheirbhísí poiblí trí Ghaeilge agus go mbeidh siad ar chaighdeán níos airde. Tá aighneachtaí maidir le hullmhú na dréachtscéime á lorg ag Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge ó aon pháirtithe leasmhara.

Ba chóir aighneachtaí a sheoladh chuig:  gaeilge@waterfordcouncil.ie nó Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge, Halla na Cathrach, An Meall, Port Láirge, roimh 5.00 i.n. ar an gCéadaoin, 28 Feabhra 2018.

Is féidir go mbeidh fáil go poiblí ar aighneachtaí ar www.waterfordcouncil.ie

About waterfordcouncilnews

A news blog with all the latest items of interest from Waterford City & County Council, Ireland.
This entry was posted in Council News, Give Us Your Opinion!. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.