Rannta le Chéile i nDún Garbhán

Beidh dhá sheisiún Rannta Le Chéile, rannta agus amhráin as Gaeilge do theaghlaigh le leanaí óga (0-4) ar siúl i Leabharlann Dhún Garbhán gach Mháirt ag 10:30 agus 11:10 ag tosnú ar 5 Aibreán . Spásanna teoranta. Cuirfear spásanna ar fáil saor in aisce de réir mar a thagann daoine gach seachtain. Eagraithe ag Teanga Tí, rannóg teaghlaigh Ghlór na nGael i dteannta le Leabharlanna Phort Láirge.

Gach eolas ar fáil ó Cabríní de Barra ar 083 445 5914 nó cabrini@glornangael.ie

There will be two sessions of Rannta le Chéile, rhymes and songs through Irish for families with young children (0-4) in Dungarvan Library every Tuesday at 10:30 & 11:10, starting from 5th April. Spaces limited. Spaces will be provided free of charge on a first come, first served basis every week. Organised by Teanga Tí, the family division of Glór na nGael and Waterford Libraries.

Further information available from Cabríní de Barra on 083 445 5914 or cabrini@glornangael.ie

About Conan Power

A news blog with all the latest items of interest from Waterford City & County Council, Ireland.
This entry was posted in Arts / Culture, As Gaeilge, Library Service. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.