Dúnadh Sealadach na mBóithre : Bóthar Charraig Uí Choille, An Sráidbhaile

Tugtar fógra leis seo go bhfuil sé beartaithe ag Comhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge, i bhfeidhmiú a cumhachtaí de bhun Alt 75 d’Acht na mBóithre 1993, an bóthar seo a leanas a dhúnadh do thréthrácht ón 6 go dtí an 17 Feabhra, 2023 chun
Suiteáil Príomhlíonra Uisce Nua a éascú.

Bóthar le dúnadh:

  • L7031 Bóthar Charraig Uí Choille, An Sráidbhaile.

Bealach Atreoraithe:

  • Trí Bhóthar an Bhaile Nua L3032 agus Bóthar na Trá Móire
    R675 ag Crosaire Bhaile Liam.

About Conan Power

A news blog with all the latest items of interest from Waterford City & County Council, Ireland.
This entry was posted in As Gaeilge, Road Works / Closures. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.