Earcaíocht : Comhraiceoirí Dóiteáin ar áirithíocht

  • STÁISIÚN DÓITEÁIN AIRD MHÓR
  • STÁISIÚN DÓITEÁIN DHÚN MÓR THOIR
  • STÁISIÚN DÓITEÁIN CEAPACH CHOINN
  • STÁISIÚN DÓITEÁIN COILL MHIC THOMÁISÍN
  • STÁISIÚN DÓITEÁIN PHORTLÁCH

Íocaíocht bhreise as freastal ar Thinte agus Druileanna agus Liúntas Éadaí.

  • Ní mór do dhaoine cónaí agus, má tá siad fostaithe, oibriú laistigh de 3 km nó 5 nóiméad ag taisteal ón Stáisiún Dóiteáin a ligfidh dó / di freagairt laistigh den am tionóil arna shocrú ag an bPríomhoifigeach Dóiteáin.
  • Ní mór do dhaoine ceadúnas iomlán tiomána Aicme B neamhcheadaithe nó ceadúnas tiomána sealadach Aicme B a bheith acu.
  • Ní mór do dhaoine a bheith in ann cruthúnas scaoileadh ón ionad oibre a sholáthar chun freagra a thabhairt ar ghlaonna dóiteáin más gá.
  • Ní mór d’iarratasóirí a bheith os cionn 18 agus faoi 55 bliain d’aois.
  • Féadfar iarrthóirí a chur ar ghearrliosta ar an eolas a chuirtear ar fáil ar an bhfoirm iarratais.

Cuirfear iarratais ar fáil ar líne ag www.waterfordcouncil.ie áit ar féidir tuilleadh sonraí faoin ról a fháil freisin.

Is é an dáta deiridh chun iarratais a fháil ná 4.00 pm 10 Samhain 2023.

IS FOSTÓIR COMHIONANNAS DEISEANNA Í
COMHAIRLE CATHRACH & CHONTAE PHORT LÁIRGE

About Conan Power

A news blog with all the latest items of interest from Waterford City & County Council, Ireland.
This entry was posted in As Gaeilge, Dunmore East, Recruitment, Tramore. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.