Author Archives: joannerothwell

NEW ONLINE MAP FOR THE WAR OF INDEPENDENCE IN WATERFORD

The 11th July 1921 is the day that the truce was called at noon on the War of Independence and negotiations began to bring an end to the war. To mark the end of this chapter in the Decade of … Continue reading

Posted in Arts / Culture, Departmental Press Release | Tagged , , | Leave a comment

LÉARSCÁIL NUA AR LÍNE DO CHOGADH NA SAOIRSE I bPORT LÁIRGE

Ar an meánlae are an 11 Iúil 1921 fógraíodh sos cogaidh i gCogadh na Saoirse agus cuireadh tús le comhráití chun deireadh a chur leis an gcogadh. Chun comóradh a dhéanamh ar dheireadh an tréimhse seo agus tús an chéad … Continue reading

Posted in As Gaeilge, Uncategorized | 1 Comment

Waterford County Museum marks the Centenary of the Burgery Ambush

The Burgery Ambush was carried out by the Irish Republican Army (I.R.A.) on 18th-19th March 1921, during the Irish War of Independence. It took place 2.5 kilometres outside Dungarvan on the main road to Waterford (on what is now the … Continue reading

Posted in Arts / Culture, Council News, Events & Festivals | Leave a comment

Céad Bhliain ó tharla Luíochan Bhurgáiste á chomóradh ag Músaem Chontae Phort Láirge

B’iad Óglaigh na hÉireann a thug faoi Luíochán Bhurgáiste ar an 18-19 Márta 1921, le linn Chogadh na Saoirse in Éirinn. Tharla sé 2.5km lasmuigh de Dhún Garbhán ar bpríomhbhóthair go dtí Port Láirge (an N25 mar atá inniú ann). … Continue reading

Posted in Arts / Culture, As Gaeilge, Council News | Leave a comment

DEONTAS NA gCUIMHNEACHÁN, PORT LÁIRGE ÓCÁID OILIÚNA AR LÍNE SAOR IN AISCE

Tá Comhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge, mar chuid dá Clár Deich mBliana na gCuimhneachán, le tacaíocht ón Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán, ag tairiscint Deontas Pobail suas le €3,000. De bharr na srianta reatha, tá sé … Continue reading

Posted in As Gaeilge, Uncategorized | Tagged | Leave a comment

Waterford Commemorations Grant: FREE Online Training Event

Waterford City and County Council as part of its Decade of Centenaries programme with the support of the Department of Tourism, Culture, Arts, Gaeltacht, Sport and Media are offering a Community Grant of up to €3000. Current restrictions can make … Continue reading

Posted in Arts / Culture, Council News | Tagged , | Leave a comment

Deich mBliana na gCuimneachán Phort Láirge Scéim Deontas Pobail 2021

Cuireann Coiste Cuimhneachán Phort Láirge fáilte roimh iarratais do Scéim Deontas Pobail na gCuimhneachán 2021 do thionscadail a dhéanann comóradh ar Dheich mBliana na gCuimhneachán i gCathair agus i gContae Phort Láirge. Tá deontais de suas go dtí €3000 ar … Continue reading

Posted in Arts / Culture, As Gaeilge, Council News, Departmental Press Release | Leave a comment

Waterford Commemorations Community Grant Fund 2021

Waterford Commemorations Committee invites applications for the 2021 Commemorations Community Grant Scheme for projects to commemorate the Decade of Centenaries in Waterford City and County. Grants of up to €3000 are available for projects to commemorate the Decade of Centenaries: … Continue reading

Posted in Arts / Culture, Council News, Departmental Press Release | Leave a comment

Christmas Closure of Archives

Waterford City and County Archives will be closed on Friday 20th December 2019 in Dungarvan and will reopen on Tuesday 7th January in High Street in the City and on Friday 10th January in Dungarvan. Please contact the Archivist at … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment