Category Archives: As Gaeilge

Fógra Maidir le Buiséad an Údaráis Áitiúil

Tugtar fógra leis seo gur ullmhaíodh Buiséad Chomhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge don Bhliain Airgeadais dar críoch 31 Nollaig 2024 agus go mbreithneoidh Comhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge é ag an gCruinniú Buiséid a thionólfar ar 2.00 i.n. … Continue reading

Posted in As Gaeilge | Leave a comment

Moladh chun bóithre atá ag freastal ar fhorbairt ag Fáinne Na Farraige a fhógairt mar Bhóithre Poiblí

Tugtar fógra leis seo de bhun Alt 11 Fo-alt (1)(b)(iii) d’Acht na mBóithre 1993 go bhfuil sé beartaithe agComhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge na bóithre thíosluaite a chlárú mar Bhóithre Poiblí. Bóithre a fhreastalaíonn ar fhorbairt ag Fáinne Na … Continue reading

Posted in As Gaeilge, Community Alerts, Roads / Parking | Leave a comment

Earcaíocht : Comhraiceoirí Dóiteáin ar áirithíocht

STÁISIÚN DÓITEÁIN AIRD MHÓR STÁISIÚN DÓITEÁIN DHÚN MÓR THOIR STÁISIÚN DÓITEÁIN CEAPACH CHOINN STÁISIÚN DÓITEÁIN COILL MHIC THOMÁISÍN STÁISIÚN DÓITEÁIN PHORTLÁCH Íocaíocht bhreise as freastal ar Thinte agus Druileanna agus Liúntas Éadaí. Ní mór do dhaoine cónaí agus, má tá … Continue reading

Posted in As Gaeilge, Dunmore East, Recruitment, Tramore | Leave a comment

Scéim Deontais d’Fhéilte agus Imeachtaí ar oscailt anois

Is féidir iarratas a dhéanamh anois ar Scéim Deontas Féilte & Imeachtaí 2024 de chuid Chomhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge. Tá sé mar aidhm ag an scéim tacú le himeachtaí ar fud Phort Láirge a chuidíonn chun áit níos … Continue reading

Posted in Arts / Culture, As Gaeilge, Scheme / Grant | Leave a comment

Liostaí Pleanála seachtainiúla

Foilsithe: Liostaí Pleanála seachtainiúla https://bit.ly/3BN1QMv  #gaeilge

Posted in As Gaeilge, Planning | Leave a comment

Liostaí Pleanála seachtainiúla

Foilsithe: Liostaí Pleanála seachtainiúla https://bit.ly/3BN1QMv  #gaeilge

Posted in As Gaeilge, Planning | Leave a comment

Liostaí Pleanála seachtainiúla

Foilsithe: Liostaí Pleanála seachtainiúla https://bit.ly/3BN1QMv  #gaeilge

Posted in As Gaeilge, Planning | Leave a comment

Oibreacha Bóthair, Baile na Móna Uachtarach

L6110 i Baile na Móna Uachtarach – beidh an bóthar dúnta dé Luain 09/10/2023 ar mhaithe le hoibreacha ar dhromcha an bhóthair. Malairt slí i bhfeidhm.

Posted in As Gaeilge, Road Works / Closures | Leave a comment

Oibreacha Bóthair, Gleann an Fhioruisce

L6112 Gleann an Fhioruisce – Cill an Fhuarthainn, bóthar dúnta dé Luain 09/10 ar mhaithe le hoibreacha ar dhromcha an bhóthair. Malairt slí i bhfeidhm.

Posted in As Gaeilge, Road Works / Closures | Leave a comment