Category Archives: As Gaeilge

Decade of Centenaries Community Grant / Deontas Pobail do Dheich mBliana na gCuimhneachán

The War of Independence in Waterford – What happened in your local area? The Commemorations Committee of Waterford City and County Council invite Community Groups to apply for a community grant towards projects to commemorate the Decade of Centenaries in … Continue reading

Posted in Arts / Culture, As Gaeilge, Scheme / Grant | Leave a comment

Seachtain na Gaeilge sna Déise

Bain triail aisti – Seachtain na Gaeilge sna Déise le Comhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge. Tá Seachtain na Gaeilge á ceiliúradh i bPort Láirge arís i mbliana, le go leor imeachtaí á n-eagrú in áiteanna éagsúla ar fud an … Continue reading

Posted in As Gaeilge, Events & Festivals | Leave a comment

Bain triail aisti – Seachtain na Gaeilge sna Déise with Waterford Council

Seachtain na Gaeilge is being celebrated in Waterford again this year, with a wide range of events and activities taking place throughout city and county. The Irish Office of Waterford City & County Council is collaborating with a number of … Continue reading

Posted in As Gaeilge, Events & Festivals | Leave a comment

Seachtain na Gaeilge sna Déise

Bain triail aisti – Seachtain na Gaeilge sna Déise le Comhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge. Tá Seachtain na Gaeilge á ceiliúradh i bPort Láirge arís i mbliana, le go leor imeachtaí á n-eagrú in áiteanna éagsúla ar fud an … Continue reading

Posted in As Gaeilge, Events & Festivals | Leave a comment

Tionól na nDéise mar chuid de Thionól Niocláis Tóibín

Tionól na nDéise sa Rinn Sí an file agus an t-údar, Áine Uí Fhoghlú a thabharfaidh léacht Thionól na nDéise de chuid Chomhairle Cathrach & Contae Phort Láirge mar chuid de chlár imeachtaí Thionól Niocláis Tóibín, a bheidh ar siúl … Continue reading

Posted in Arts / Culture, As Gaeilge, Events & Festivals | Leave a comment

Scoláireacht Ghaeltachta 2019 (Gaeltacht Scholarship)

Tá áthas ar Oifig na Gaeilge, Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge a fhógairt go bhfuil sé i gceist Scoláireacht Ghaeltachta a bhronnadh ar dhalta(í) meánscoile ó Phort Láirge arís i mbliana. Bronnfar scoláireacht ar dhalta(í) a chónaíonn i gCathair … Continue reading

Posted in Arts / Culture, As Gaeilge | Leave a comment

Murder, mystery, storytelling and film in Dungarvan, November 16th & 17th

The wrongful conviction and subsequent hanging of innocent men for murder in the 1880s and the mystery disappearance of a local postman on Christmas Day almost one hundred years ago are among the many real life tragedies which will be … Continue reading

Posted in Arts / Culture, As Gaeilge, Events & Festivals | Leave a comment

Scéalta Dúnmharaithe, Rúndiamhra, Seanachas & Scannáin

Scéalta Dúnmharaithe, Rúndiamhra, Seanachas & Scannáin i nDún Garbhán ar an 16 & 17 Samhain Beidh ciontú éagórach fir neamhchiontacha, a crochadh dá bharr sna 1880daí, maraon leis an scéal a bhain le fear a’ phoist a d’imigh ó radharc … Continue reading

Posted in Arts / Culture, As Gaeilge | Leave a comment

Clár Éire Ildánach Chontae Phort Láirge: Glao Oscailte

Is tionscnamh cúig bliana an Rialtais an Clár Éire Ildánach trína gcuirtear an chruthaitheacht ag croílár polasaí poiblí. Is clár é atá bunaithe ar chultúr agus a cuireadh in alt a chéile chun folláine an duine aonair, an phobail agus … Continue reading

Posted in Arts / Culture, As Gaeilge, Scheme / Grant | Leave a comment