Category Archives: As Gaeilge

AN CAILÍN CIÚIN (The Quiet Girl) 

AN CAILÍN CIÚIN ( The Quiet Girl) written and directed by Colm Bairead and produced by Cleona Ní Chrualaoi of Inscéal.  The film’s story is set in the Gaeltacht area of An Rinn in Waterford and stars Waterford’s Carrie Crowley. The film … Continue reading

Posted in Arts / Culture, As Gaeilge | Leave a comment

Scéim Mhoillithe Tráchta – Oibreacha Breise Feabhsúcháin Bóthair feadh an R-674 An Rinn

CINÉAL COMHAIRLIÚCHÁIN: OSCAILTE LE hAIGHNEACHTAÍ DÁTA DEIRIDH: 14ú Meitheamh, 2022 Tá sé beartaithe ag Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge tabhairt faoi oibreacha breise feabhsúcháin bóthair feadh an R-674 An Rinn. I measc na n-oibreacha molta beidh leathnú ar na cosáin reatha … Continue reading

Posted in As Gaeilge, Give Us Your Opinion!, Road Works / Closures | Leave a comment

Ag tosnú an tseachtain seo : Rannta le Chéile i nDún Garbhán

Beidh dhá sheisiún Rannta Le Chéile, rannta agus amhráin as Gaeilge do theaghlaigh le leanaí óga (0-4) ar siúl i Leabharlann Dhún Garbhán gach Mháirt ag 10:30 agus 11:10 ag tosnú ar 5 Aibreán . Spásanna teoranta. Cuirfear spásanna ar fáil saor in aisce de … Continue reading

Posted in Arts / Culture, As Gaeilge, Library Service | Leave a comment

Rannta le Chéile i nDún Garbhán

Beidh dhá sheisiún Rannta Le Chéile, rannta agus amhráin as Gaeilge do theaghlaigh le leanaí óga (0-4) ar siúl i Leabharlann Dhún Garbhán gach Mháirt ag 10:30 agus 11:10 ag tosnú ar 5 Aibreán . Spásanna teoranta. Cuirfear spásanna ar fáil saor in aisce de … Continue reading

Posted in Arts / Culture, As Gaeilge, Library Service | Leave a comment

Ambasadóir Sheachtain na Gaeilge le Energia 2022 : Sene Naoupu

Is imreoir rugbaí idirnáisiúnta í Sene Naoupu a bhfuil an-chuid éachtaí spóirt bainte amach aici. Is as an Nua-Shéalainn di ó dhúchas agus thosaigh sí ag foghlaim Gaeilge nuair a bhog sí go hÉirinn. Sene Naoupu is an international rugby … Continue reading

Posted in Arts / Culture, As Gaeilge, Events & Festivals | Leave a comment

Bain triail aisti – Seachtain na Gaeilge sna Déise with Waterford City & County Council

Seachtain na Gaeilge is being celebrated in Waterford again this year, with a number of events and activities taking place, both online and in person. The Irish Office of Waterford City & County Council is collaborating with a number of … Continue reading

Posted in Arts / Culture, As Gaeilge, Events & Festivals | 1 Comment

Bain triail aisti – Seachtain na Gaeilge sna Déise le Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge

Tá Seachtain na Gaeilge á ceiliúradh i bPort Láirge arís i mbliana le go leor imeachtaí á n-eagrú, idir cinn ar líne agus i bpearsain. Tá Oifigeach Gaeilge Phort Láirge ag obair i gcomhar le grúpaí éagsúla chun réimse leathan … Continue reading

Posted in Arts / Culture, As Gaeilge, Events & Festivals | Leave a comment

CLOSING THIS WEEK : Shop Front Improvement Scheme 2022

Waterford Council has now opened applications for the 2022 Shop Front Improvement Scheme to support city and town centre businesses in improving their shop front aesthetic. As part of this scheme Waterford will cover 50% of the costs for successful … Continue reading

Posted in As Gaeilge, Business & Business Supports, Scheme / Grant | Leave a comment

Éire Ildánach Phort Láirge Glao Oscailte 2022

Tá an clár Éire Ildánach bunaithe ar an gcultúr agus dearadh é chun dea-bhail an duine aonair agus an phobail agus an náisiúin a chur chun cinn. An bun tuiscint is ea go spreagann rannpháirtíocht i ngníomhaíocht chultúrtha an chruthaitheacht … Continue reading

Posted in As Gaeilge, Community Alerts, Scheme / Grant | Leave a comment