Category Archives: As Gaeilge

Comhairliúchán Bailte Seirbhíse Gaeltachta – Gaeltacht Service Towns Consultation

Cuireann “Dún Garbhán le Gaeilge” fáilte mhór romhaibh bhur gcuid moltaí a roinnt linn maidir le bearta dhréacht Phlean Teanga do Dhún Garbhán mar Bhaile Seirbhíse Gaeltachta, ar fáil tríd an nasc seo. Iarrtar oraibh aiseolas a chur chugainn trí … Continue reading

Posted in Arts / Culture, As Gaeilge, Departmental Press Release, Give Us Your Opinion! | Leave a comment

LÉARSCÁIL NUA AR LÍNE DO CHOGADH NA SAOIRSE I bPORT LÁIRGE

Ar an meánlae are an 11 Iúil 1921 fógraíodh sos cogaidh i gCogadh na Saoirse agus cuireadh tús le comhráití chun deireadh a chur leis an gcogadh. Chun comóradh a dhéanamh ar dheireadh an tréimhse seo agus tús an chéad … Continue reading

Posted in As Gaeilge, Uncategorized | 1 Comment

An Comhdháil Cheilteach 2021

AN COMHDHÁIL CHEILTEACH 2021 AR AN ÁRDÁN DIGITEACH IS eachtra mhór dúinn dul ar-líne leis an gComhdháil Cheilteach 2021, tar éis bheith ‘beo’ le linn breis agus céad bliain. Tá na téama áirithe a nascann sinn le chéile mar Ceilt scúdaithe againn … Continue reading

Posted in Arts / Culture, As Gaeilge, Community Alerts, Events & Festivals | Leave a comment

Rediscovering Ireland’s Railway Routes: Iarnród Enda with former Taoiseach Enda Kenny

Rediscovering Ireland’s Railway Routes: Iarnród Enda with former Taoiseach Enda Kenny Waterford features heavily in the first episode – RTÉ One Monday 5th April at 8.30pm Programme One: ​Waterford to Dungarvan – The Waterford Greenway in the ‘Sunny South East’ … Continue reading

Posted in Arts / Culture, As Gaeilge, Tourism, Waterford Greenway | Leave a comment

Céad Bhliain ó tharla Luíochan Bhurgáiste á chomóradh ag Músaem Chontae Phort Láirge

B’iad Óglaigh na hÉireann a thug faoi Luíochán Bhurgáiste ar an 18-19 Márta 1921, le linn Chogadh na Saoirse in Éirinn. Tharla sé 2.5km lasmuigh de Dhún Garbhán ar bpríomhbhóthair go dtí Port Láirge (an N25 mar atá inniú ann). … Continue reading

Posted in Arts / Culture, As Gaeilge, Council News | Leave a comment

Bain triail aisti – Seachtain na Gaeilge sna Déise with Waterford City & County Council

Seachtain na Gaeilge is being celebrated in Waterford again this year, with events and activities taking place online due to the pandemic. The Irish Office of Waterford City & County Council is collaborating with a number of different groups to … Continue reading

Posted in Arts / Culture, As Gaeilge, Events & Festivals | Leave a comment

Bain triail aisti – Seachtain na Gaeilge sna Déise le Comhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge

Tá Seachtain na Gaeilge á ceiliúradh i bPort Láirge arís i mbliana le go leor imeachtaí á n-eagrú ar líne, de bharr na paindéime. Tá Oifigeach Gaeilge Phort Láirge ag obair i gcomhar le grúpaí éagsúla chun réimse leathan imeachtaí … Continue reading

Posted in Arts / Culture, As Gaeilge, Events & Festivals | Leave a comment

DEONTAS NA gCUIMHNEACHÁN, PORT LÁIRGE ÓCÁID OILIÚNA AR LÍNE SAOR IN AISCE

Tá Comhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge, mar chuid dá Clár Deich mBliana na gCuimhneachán, le tacaíocht ón Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán, ag tairiscint Deontas Pobail suas le €3,000. De bharr na srianta reatha, tá sé … Continue reading

Posted in As Gaeilge, Uncategorized | Tagged | Leave a comment

Deich mBliana na gCuimneachán Phort Láirge Scéim Deontas Pobail 2021

Cuireann Coiste Cuimhneachán Phort Láirge fáilte roimh iarratais do Scéim Deontas Pobail na gCuimhneachán 2021 do thionscadail a dhéanann comóradh ar Dheich mBliana na gCuimhneachán i gCathair agus i gContae Phort Láirge. Tá deontais de suas go dtí €3000 ar … Continue reading

Posted in Arts / Culture, As Gaeilge, Council News, Departmental Press Release | Leave a comment